Poskytované služby

Klíčové služby, poskytované společností TopTech Brno, jsou založeny na analýze potřeb a definici cílů zákazníka popsaných v Úvodní studii projektu, na rychle provedené Implementaci a garanci Servisních služeb, které umožňují budoucí rozvoj informačního systému INmedias směrem k individuálním požadavkům zákazníka deklarovaným až po předání IS do rutinního užívání.

 

Úvodní studie projektu

Provádí se za účelem definování cílového stavu projektu a popisuje všechny nezbytné způsoby řešení, které za předpokládaného nasazení IS INmedias povedou k dosažení cíle. Studie má formu textového dokumentu a obvykle obsahuje následující kapitoly:

 • Analýza stávajícího stavu,
 • Stanoviska k jednotlivým požadavkům zákazníka,
 • Popis cílového stavu,
 • Popis způsobu řešení jednotlivých oblastí a procesů,
 • Způsob řešení specifických požadavků zákazníka (návrh úprav IS INmedias, zpracování nových funkcí a sestav),
 • Návrh rozsahu školení klíčových uživatelů zákazníka,
 • Návrh hardware, systémového software a způsobu komunikace s jinými programy,
 • Posouzení konverzí stávajících dat zákazníka,
 • Harmonogram realizace projektu,
 • Cenová kalkulace projektu.

Úvodní studie projektu se stává technickou přílohou následné smlouvy o dílo zajišťující dodávku a implementaci IS INmedias.

 

Implementace

V rámci etap implementace IS INmedias probíhají kroky dohodnuté v úvodní studii projektu. Jde především o:

 • Instalace IS INmedias na počítačové síti zákazníka,
 • Instalace databázového stroje – MS SQL Server,
 • Nastavení parametrů IS,
 • Provedení školení uživatelů,
 • Realizace specifických úprav, nových funkcí a výstupů,
 • Předání IS do zkušebního provozu,
 • Předání IS do rutinního provozu.

Servisní služby

Předáním IS INmedias do rutinního provozu obchodní spolupráce většinou nekončí. I v budoucnu probíhají odborné konzultace, ze kterých mohou vzniknout další požadavky a IS se tak stále vyvíjí pro individuální potřeby zákazníka.

Rámec obvyklých služeb a činností, poskytovaných ve prospěch zákazníka, vymezuje „Smlouva o správě a pozáručním servisu informačního systému INmedias“. Jejím předmětem je souhrn pravidel řešících

 • Konzultační den v sídle zákazníka za účelem vyřešení sjednané problematiky,
 • Zpracování nového/úpravu stávajícího tiskového výstupu z INmedias,
 • Správa SQL databáze prostřednictvím vzdáleného přístupu,
 • Zpracování programové úpravy funkcionality IS INmedias.

 

Máte zájem o náš informační systém? Máte další otázky? Napište nám, vše vám rádi předvedeme a ukážeme