Informační systém INmedias

IS INmedias je určen pro výrobní firmy. Mnohaleté zkušenosti, získané nasazováním software ve společnostech s různým charakterem výroby, výrazně rozvinuly funkcionalitu INmedias. Nabízíme řízení celého výrobního procesu, včetně plánování výroby a řešení skladové evidence. IS INmedias přizpůsobíme Vašemu typu výroby. Jeho funkcionalita podporuje procesy Vývoj na zakázku (ETO engineer-to-order), Výroba na zakázku (MTO make-to-order) nebo kombinace Výroba na sklad (MTS make-to-stock) a Montáž na zakázku (ATO assemble-to-order).

Rozsah IS nejlépe vystihuje přehled používaných modulů. Obchodní případy jsou řešeny úlohami Poptávka/Nabídka nebo Obchodní zakázka v modulu Marketing a obchod. Technická dokumentace pro vlastní nebo cizí výrobky je tvořena v modulu Technická příprava výroby. Materiálovou a kapacitní potřebu zjišťují úlohy Plánování výroby. Realizaci operativních plánů výroby, sledování a odvádění výroby provádí úlohy modulu Řízení výroby. Nákupní objednávky řeší nedostatek materiálů zjištěný materiálovou bilancí nebo jinou potřebou a jsou obsluhovány v rámci modulu Nákup. Modul Skladová evidence umožňuje sledovat skladové zásoby a nedokončenou výrobu prostřednictvím skladů nakupovaných materiálů, výrobních meziskladů a skladů hotových výrobků. Expediční (balicí) list, dodací list a faktury vydané jsou nosnými úlohami modulu Expedice.

 

Doplňkové moduly

Konfigurátor výrobků. Modul nabízí dostupné varianty výrobku pro jednoznačné definování požadavků zákazníka, zakládá nové provedení výrobku a automatizovaně k němu sestaví odpovídající výrobní dokumentaci.

Řízený sklad. Jde o řízenou adresnou evidenci skladových zásob založenou na propojení mobilního terminálu s integrovaným snímačem čárového kódu a databáze IS INmedias prostřednictvím bezdrátové WI-FI sítě.

Odvádění výroby s využitím čárového kódu. V závislosti na četnosti, tj. na potřebě odvádět každou výrobní operaci nebo pouze dokončené díly, dále v závislosti na hardware, tj. především na preferenci použití stacionárního nebo mobilního snímače čárových kódů a konečně v závislosti na osobě, tj. zda výrobu budou odepisovat výrobní dělníci nebo souhrnně mistr, jsou dodávána řešení zpětné vazby pro odvádění výroby.

Normy spotřeby času. Stanovení normy spotřeby času je pro strojírenskou výrobu podporováno výpočtem. K dispozici jsou dva integrované moduly: „LADY“ (metoda sdružených normativů) a „NORTNS“ (metoda rozborová).

 

Obecné vlastnosti

Za dobu vývoje IS byly postupně vybudovány obecné nástroje – vlastnosti, které nejsou svázány s konkrétním modulem, ale vyznačují se tím, že se dají uživatelsky uplatnit v IS kdekoliv.

Generátor sestav. S informačním systémem INmedias jsou dodávány standardní výstupy. Většina uživatelů však potřebuje specifické tiskové přehledy, zvláštní výrobní oběživo. Nezávislost na dodavateli při tvorbě nových výstupů dovoluje silný aparát tzv. „formulářových sestav“. Principiálně jsou založeny na šablonách vytvořených v MS Excel a na výstupech z SQL dotazů, které jsou do adres buněk těchto šablon mapovány.

Správa dokumentů. INmedias má integrovány funkce pro připojování elektronického dokumentu (např. excel, word, adobe) nebo souboru (např. CAD soubor) k libovolnému záznamu v INmedias. K dispozici jsou náhledy dokumentu bez nutnosti soubor otevírat v asociované aplikaci. Je udržována historie o vývoji dokumentu. Dokumentům lze přidělovat oprávnění ke čtení nebo modifikaci. Na jeden dokument se může odkazovat více míst IS.

Vícekriteriální filtr. Uživatelé IS INmedias si mohou vybírat a třídit data z úloh prostřednictvím nastavení omezujících podmínek pro libovolný počet atributů dané úlohy, formuláře. Možnost je založena na vymezení rozsahu hodnot u každého zvoleného atributu filtru při současném definování logických závislostí mezi nimi. Uživatelům jsou k dispozici v základní volbě logické a matematické operátory (and, or, not,…,= ,> ,<>,…). V rozšířené volbě, kdy se předpokládá základní znalost SQL jazyka, lze aplikovat výběrová omezení pomocí SQL dotazů. Filtry, pro často používané kombinace výběrových kritérií formuláře, lze uložit pro rychlé a opakované zapojení.

Nástroje workflow. K dispozici je správa firemních úkolů obsahující výpočet plánovaných termínů a grafické znázornění stavů jejich plnění. Úkoly jsou rozfázovány do etap a jejich plnění je přiřazeno jednotlivým uživatelům. Pro podporu rychlých zadání úkolů se využívají předdefinované scénáře – šablony úkolů.

 

Rádi vám informační systém INmedias ukážeme. Upravíme ho na míru vašim potřebám. Napište nám