<< Zpět

Řízený sklad


21. 06. 2018

Byla rozšířena funkcionalita IS INmedias pro adresnou evidenci skladových zásob. Její princip je založen na on-line propojení mobilního terminálu s integrovaným snímačem čárového kódu a databáze IS INmedias prostřednictvím bezdrátové WI-FI sítě. Jde o on-line řízení skladové logistiky WMS – Warehouse Management System.

Rozmístnění skladových zásob je organizováno díky adresnému rozdělení skladového prostoru. Sklad se člení na regály, regálové sekce, patra a jejich buňky. Každá regálová buňka má přiřazenu jednoznačnou adresu s čárovým kódem. Rovněž tak zboží (materiál, polotovar nebo výrobek) je označeno čárovým kódem. Mobilní terminál pomáhá optimalizovat průběh skladových operací a rozmístění zásob ve skladovém prostoru. Mezi podporované procesy patří příjem zboží, naskladnění (volba regálové buňky), přeskladnění (změna regálové buňky), inventura (kontrola zásoby v regálové buňce), vyskladnění (uvolnění regálové buňky) a výdej zboží.

Díky grafické podobě dispozičního řešení - mapa skladu - jsou efektním způsobem zprostředkovávány odpovědi na otázky v jakém místě se zboží nachází, nebo co za zboží obsahuje konkrétní adresa. Například se tak snadno zjistí obsah regálu.