<< Zpět

Přírůstkový způsob vydávání zakázky


21. 06. 2018

V IS INmedias byla vytvořena softwarová podpora dovolující vydávání výrobních zakázek postupně, po libovolně velkých částech. Jde o sofistikované řešení, které se uplatní u výrobních firem, mezi jejichž náplň patří vývoj na zakázku (ETO- Engineer to Order) a výroba na zakázku (MTO - Make to Order).

Hlavním přínosem metody je, že i v situacích, kdy již byl zahájeny nákup a výroba podle předchozích vydání zakázky, lze data nově vytvářeného finálního výrobku prostřednictvím úloh TPV stále průběžně modifikovat a postupně vyvíjet. Je přitom umožněno doplňovat nebo vyjímat podsestavy finálu co do šíře i do hloubky jeho struktury, měnit spotřební množství komponent, přidávat operace technologických postupů. Každé další vydání nové verze položky zakázky do výroby aktualizuje operativní plány nákupu a výroby. Funkcionalita INmedias provádí srovnání nové verze s předchozí (data verze připravené v TPV se srovnávají s aktuálním stavem dat ve výrobě) a vzniklé rozdíly se automatizovaně promítnou do nových plánů. Vše probíhá transparentně, protože na místech, kde dochází k nějaké změně, je provedeno označení nové verze – index změny. Podmínkou pro to, aby byly požadované změny automaticky zohledněny v plánech, je nezahájení výroby v modifikovaném uzlu. Tato podmínka je při každém novém vydávání zakázky testována.

Metoda se uplatní především pro rozsáhlé a jedinečné projekty, např. vodní díla, kde se ve struktuře finálního výrobku počítá s existencí řádově tisíců položek a průběžná doba zakázky trvá několik měsíců. Jako příklad praktického použití metody lze uvést zahájení vývoje na konstrukčních celcích obsahující komponenty s dlouhou dodací lhůtou. Ty se i přes neúplnou strukturu zakázky vydají a objednají mezi prvními.